W Grodnie o majorze Serafinie

O majorze Benedykcie Serafinie opowiadał w siedzibie nieuznawanego przez władze Związku Polaków na Białorusi autor książki „Obrońca Grodna. Zapomniany bohater” jej autor i prezes Fundacji Joachima Lelewela, Piotr Kościński.

Piotr Kościński przypomniał, że kilka lat temu, z inicjatywy działaczy Związku Polaków na Białorusi powstał film „Krew na bruku. Grodno 1939” (jego współproducentem była Fundacja Joachima Lelewela). Wówczas nie było wiadomo, co stało się z jednym z głównych bohaterów – majorem Benedyktem Serafinem.

Filmowy mjr. Benedykt Serafin

Przypadek spowodował, że udało się ustalić losy majora – pojawiła się informacja, iż przeżył wojnę i przyjechał do Polski. Po żmudnych poszukiwaniach udało się zebrać dość materiałów, by powstała powieść. I teraz dzieje obrońcy swego miasta mogą poznać mieszkańcy Grodna.

W pierwszym rzędzie siedzi prezes ZPB Andżelika Borys

Zdjęcia: Konrad Tomaszewski