Redakcja

 

Redaktor naczelny – dr Piotr Kościński

Zastępca redaktora naczelnego – dr Adam Kaczyński

Zespół redakcyjny: Weronika Kulczewska, Michał Rastaszański