Garnizon Nowa Wilejka

W realizacji filmu „Wilno 1939” nieoceniona okazała się pomoc KlubuRekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka. Grupa ta odtwarza przede wszystkim polskich żołnierzy przedwojennych i z września 1939 r., ale nie tylko.
Na zdjęciu: w podwileńskich Jodiszkach. „Litewską wioskę” do której dotarli internowani 19 września 1939 r. polscy żołnierze organizowała KRH Garnizon Nowa Wilejka

Przed stu laty w Nowej Wilejce stacjonowały trzy jednostki Wojska Polskiego. 13. Pułk Ułanów Wileńskich, 85. Pułk Strzelców Wileńskich i 19. Pułk Artylerii Lekkiej. W ubiegłym roku zorganizowano obchody stulecia Garnionu Nowa Wilejka. Obchody zainaugurowała msza święta w byłym kościele garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju w Nowej Wilejce, którą celebrował ks. Eduardas Kirstukas. Poświęcono stelę w językach polskim i litewskim upamiętniającą garnizon; tablicę odsłonił prawnuk wachmistrza 13. Pułku Ułanów Wileńskich Kazimierza Markowskiego, Jakub Markowski-Kierulis.

W tym roku rekonstruktorzy zorganizowali rajd konny poświęcony powstaniu styczniowemu 1963 r. Uczestnicy przejechali przez Białą Wakę, Rudniki, Gudełki i Jaszuny.
Podczas rajdu konnego. Zdjęcie ze strony na Facebooku.
To członkowie klubu do zdjęć do filmu „Wilno 1939” w Wilnie i okolicy zorganizowali sporą grupę odtwarzającą żołnierzy polskich: Władysław Bogdanowicz, Tomasz Bożerocki, Gailiušienė Anna, Sebastian Głazko, Daniel Maldis, Erwin Masiulaniec, Deiwid Pristawka, Ernest Seniut, Romuald Sieniuć, Olgierd Szełkowski, Waldemar Szełkowski (szef grupy), Andrzej Tomaszewicz; żołnierzy litewskich: Marek Jancewicz i Nikita Tripuckij; Litwinek w wiosce: Jadvyga Pukšta, Anna Tomaševič, Jelena Mikilevičienė; cywilów w Ostrej Bramie: Waleria Adamonis, Patryk Babicz, Jadwiga Borowa, Adam Dowgiało, Julia Dowgiało, Ilona Jarecka, Joanna Jacecka, Michał Jarecki, Kotryna Nowicka, Mieczysław Piotrowski, Agnieszka Rawdo, Zdzisław Skuder.
„Granica polsko-litewska” koło jodiszek, przygotowana przez Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka
Realizatorzy filmu „Wilno 1939” serdecznie dziękują panu Waldemarowi Szełkowskiego i wszystkim członkom KRH Garnizon Nowa Wilejka za pomoc i wsparcie!
PK
Zdjęcia: Krzysztof Wilczyński, KRH Garnizon Nowa Wilejka