Dzieje dowódcy obrony Grodna

Powiększ obraz

Jak już pisałem wcześniej, udało sie dowiedzieć, co stało się z majorem Benedyktem Serafinem – faktycznym dowódcą obrony Grodna w 1939 r. – po wojnie. Wciąż jednak niewiele wiemy o jego przedwojennych i wojennych losach.

Na zdjęciu: Benedykt Serafin jako oficer (porucznik?) Armii Austro-Węgier. Fot. Piotr Kościński (dzięki uprzejmości rodziny majora Serafina)

Przedwojenne „Roczniki Oficerskie” Ministerstwa Spraw Wojskowych przynoszą nam kilka informacji. I tak, w 1924 r., a więc w roku, w którym został awansowany na stopień majora – służył w 79 Pułku Piechoty. Pułk ten stacjonował na terenie Okręgu Korpusu IX, w garnizonie Słonim. Jednak już „Rocznik” z 1928 r. podaje, iż mjr Serafin jest „oficerem sztabowym” w 81 Pułku Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego.

Czy to właśnie dlatego późniejszy dowódca obrony miasta został komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Grodnie? Niewykluczone. „Dziennik” z 1932 r. wymienia już Serafina jako „komendanta PKU Grodno”.

Szukam dalszych informacji. Może uda się natknąć na coś interesującego w Dzienniku Personalnym MSWojsk, ale to żmudna praca, choć został on zdigitalizowany i jest dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Wciąż jednak nie będzie wiadomo, co Benedykt Serafin robił podczas I wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej. Jeśli ktokolwiek może pomóc, proszę o informacje: pkoscinsk@gmail.com

Piotr Kościński