Wilno 1939 – w Wilnie

Dwa dni intensywnej pracy – i jest już większość zdjęć do filmu „Wilno 1939”. Kręciliśmy je w Wilnie, co stwarzało dodatkowe problemy. Na szczęście pomogła nam polska grupa rekonstrukcyjna Garnizon Nowa Wilejka.

„Po litewskiej stronie granicy”

Z Polski też przyjechali rekonstruktorzy – grupa odtwarzająca 9 Pułk Strzelców Konnych z Grajewa oraz Centralną Szkołę Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza z Osowca. W filmie zagrali również wileńscy harcerze, a także grające ludność cywilną osoby w ogóle nie związane z rekonstrukcjami. Był też występujący jako oficer litewski członek Klubas Grenadierus.

Polscy żołnierze przy cmentarzu na Rossie

Wcześnie rano rozpoczęły się zdjęcia pod Ostrą Bramą, gdzie 17 września 1939 r. modlili się ludzie przerażeni sowiecką agresją. Grali ich oczywiście wilnianie.

Modlący się ludzie

Pokazaliśmy polskie stanowiska bojowe…

Na Górze Trzech Krzyży

…i losy warty przy grobie Matki i Serca Syna…

Zmiana warty – mudury polowe zamiast garnizonowych

Większość polskich żołnierzy do popołudnia 19 września wycofała się na Litwę.

„Granica polsko-litewska” koło wsi Jodiszki

Wszystko to obejrzeć można będzie w naszym filmie…

Film o roboczym tytule „Wilno 1939” powstaje w koprodukcji z TVP; wsparty został przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Patronat: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. Autorzy filmu serdecznie dziękują Wilnotece z Walentym Wojniłłą na czele, a także GRH Garnizon Nowa Wilejka kierowanej przez Waldemara Szełkowskiego.

Tekst: PK, zdjęcia: PK, KW