Pomoże nam Centrum

Fundacja Joachima Lelewela wzięła udział w IX Otwartym Konkursie, organizowanym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W efekcie – w 2020 r. otrzymamy środku na rozwój strony Kresy 1939.

Jak czytamy na stronie CPRDiP, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Celem naszej działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich” – informuje Centrum.

W warunkach pogorszenia stosunków polsko-rosyjskich, jedną z najważniejszych form aktywności CPRDiP jest właśnie otwarty konkurs. To dzięki niemu powstała strona Kresy 1939 – i teraz będziemy ją mogli rozwijać. Mamy zapowiedzi interesujących artykułów, jesteśmy więc przekonani, że będzie co czytać!

Obok polskiej wersji strony, budować też będziemy wersję rosyjskojęzyczną. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych – prosimy o kontakt na adres biuro@fundacjalelewela.pl