Robimy „Wilno 1939”

Po filmie o obronie Grodna we wrześniu 1939 r., przyszedł czas na kolejny – tym razem o obronie Wilna. Fundacja Joachima Lelewela przystąpiła do jego realizacji.

Na zdjęciu – widowisko historyczn / rekonstrukcja „Wilno 1939 w Suwałkach”, wrzesień 2022 r.

Obrona Wilna trwała zaledwie jeden dzień. Niestety, dowódca Okręgu Korpusu III w Grodnie, gen. Józef Olszyna-Wilczyński (zamordowany później przez czerwonoarmistów), załamał się i uważał walkę z Sowietami za bezcelową. To on wydał rozkaz wycofania się na Litwę. Część polskich żołnierzy dotarła jednak do Grodna i wzięła udział w walkach o to miasto.

Ale obrona Wilna, choć krótka, była dramatyczna – Polacy zniszczyli co najmniej kilkanaście sowieckich czołgów i samochodów pancernych, a uszkodzili drugie tyle. Znane są kluczowe epizody tej bitwy, także te symboliczne, jak walki o cmentarz na Rossie. I to właśnie chcemy pokazać.

Sowiecki samochd pancerny FAI podczas „Wilna 1939 w Suwałkach”

Nie chodzi tu wyłącznie o upamiętnienie bohaterstwa polskich żołnierzy. Rosja, podobnie jak wcześniej ZSRR, dowodzi, że 17 września 1939 r. nie było żadnej agresji. Dowodem na to ma być rzekomy fakt, iż „Polacy nie walczyli”. A to nieprawda. Nasze wojsko broniło się w Grodnie i w rejonie umocnień koło Sarn, atakowało czerwonoarmistów w Kodziowcach oraz koło Szacka. I za każdym razem Sowieci ponosili duże straty – także w Wilnie.

Naszym filmem zainteresowana jest TVP Historia. Mamy już część środków, potrzeba jednak dużo więcej. Prosimy więc o pomoc i wpłaty – na „zrzutce” https://zrzutka.pl/uad5za lub też bezpośrednio na konto Fundacji Joachima Lelewela z dopiskiem – darowizna na Wilno 1939 http://fundacjalelewela.pl/wesprzyj-nas/

Zapraszamy do współpracy – może ktoś z naszych czytelników dysponuje zdjęciami albo relacjami z tamtego okresu? Prosimy o kontakt – biuro@fundacjalelewela.pl

Zdjęcia © Fundacja Joachima Lelewela