Wilno 1939 w Suwałkach

Dzięki wsparciu przez program „Niepodegła”, Fundacja Joachima Lelewela zorganizuje we wrześniu 2022 r. w Suwałkach rekonstrukcję wydarzeń z obrony Wilna przed Sowietami w 1939 r. Będziemy działać we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Wojska sowieckie w Wilnie

Sowieci dotarli do Wilna 18 września. Polskie oddziały broniły się jeden dzień. Po stronie polskiej walczyły siły równe trzem pułkom piechoty z kilkunastoma działami oraz pociągiem pancernym; po stronie sowieckiej – trzy brygady pancerne i dwie dywizje kawalerii. 19 września polskie oddziały wycofały się na Litwę, zgodnie z rozkazem gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego. Część żołnierzy dotarła do Grodna i brała udział w obronie tego miasta.

W przyszłości chcemy nakręcić o tym film – kolejny, po fabularyzowanym dokumencie „Krew na bruku. Grodno 1939”. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Prosimy pisać na: biuro@fundacjalelewela.pl

zdjęcie: domena publiczna

Projekt „Wilno 1939 w Suwałkach” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”