Nawet dzieci się tak nie bawią

Powiększ obraz

W ramach konkursu o Tadziku Jasińskim dostalismy dwa bardzo interesujące rysunki, nawiązujące do dramatycznego faktu z września 1939 r. – przywiązania młodego chłopca, właśnie Tadzika, do sowieckiego czołgu. Ich autorem jest grodzieński grafik, Mikołaj Sidorczyk (Nikolay Sidorchik).

Ponieważ prace wykraczały poza zakres konkursu, Jury postanowiło przyznać p. Sidorczykowi wyróżnienie pozaregulaminowe.  Wykorzystamy te rysunki w działaniach Fundacji Joachima Lelewela.

MikołajSidorczyk2