Redakcja

 

Redaktor naczelny – dr Piotr Kościński

Koordynator projektu – Szymon Antosik

Konsultant historyczny – prof. Czesław Grzelak