Wołkowysk

Wołkowysk. Z lewej budynek, w którym w 1939 roku znajdował się posterunek policji.

Wołkowysk. Z lewej budynek, w którym w 1939 roku znajdował się posterunek policji.