Puszcza Augustowska

Po walkach w rejonie Sopoćkiń i Kodziowiec, pod naciskiem sowieckim oddziały polskie zaczęły się wycofywać w kierunku północnym za Kanał Augustowski i rzekę Czarna Hańcza, oraz w kierunku północno-zachodnim - do Puszczy Augustowskiej i w kierunku Sejn. Sowieci atakowali m.in. w rejonie wsi Kalety, a potem "oczyszczali" okolice Sejn, Suwałk i Augustowa. Walki trwały do 25 września, a polscy żołnierze zmuszeni byli przechodzić na Litwę; ostatni większy oddział uczynił to 26 września.