Jabłoń/Milanów

Do pierwszych większych walk Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" z oddziałami Armii Czerwonej doszło w dniach 28 -29 września 1939 r., w okolicach wsi Jabłoń. W trakcie walk na wieś uderzyli żołnierze polskiego 82 pułku piechoty i batalion spieszonych marynarzy. Nacierające baony spychały czerwonoarmistów w zabudowania Jabłonia, spomiędzy których wyjechało kilkanaście czołgów. Kontrnatarcie bardzo szybko załamało się w ogniu działek ppanc. i granatów ręcznych. Uciekający nieprzyjaciel pozostawiał w polu sprzęt, rannych i zabitych. Z kolei 30 września należąca do SGO "Polesie" Dywizja Piechoty "Kobryń" znalazła się w okolicy Parczewa. Nad Parczewem pojawiły się sowieckie samoloty, które rozpoczęły całodzienne bombardowanie miasta. W godzinach popołudniowych dotarło kawaleryjskie rozpoznanie nieprzyjaciela, a potem jednostki piechoty, które rozpoczęły natarcie z kierunku Milanowa. Atak Sowietów skutecznie zatrzymały polskie ckm-y, a potem pododdziały Dywizji "Kobryń" oskrzydliły nieprzyjaciela. W krótkim czasie bitwa przerodziła się rzeź czerwonoarmistów. Wzięto kilkudziesięciu jeńców, których - na ich prośbę - wcielono do dywizji.